2 Yaş Eğitimi

İki yaş civarında çocukların hareketliliklerinde ciddi bir artış gözlenir. Motor koordinasyonları artmıştır, birçok şeyi kendi kendilerine denemek isterler. Sosyal olarak yeterince olgunlaşmadıkları için yaşıtlarıyla oyun sürdüremezler. Bu nedenle anne-babayla veya kendilerinden büyük ve kendisini idare edebilecek daha büyük çocuklarla oynayabilirler.

Bu dönemde anne-babanın çocukla oynaması sadece çocuğun oyun ihtiyacını karşılamak anlamına gelmez. Aynı zamanda anne-babanın çocukla kurması gereken iletişimi geliştirecek, çocuğu tanımak ve duygusal gelişimini takip etmek açısından da önemlidir. Ayrıca çocuğu oyun sırasında gözlemlemek ve onun oyun arkadaşı olmak çocuğu tanımak için en kolay ve en etkili yoldur.Her ne yapıyorlarsa kendi başlarına yapmakta ve kendi yeterliliklerini sergilemekte ısrar ederler. Kararsızlık gösterdikleri için, bir şeye karar verdikleri anda bir diğer şeyi isteyebilir. Oyuncaklarını arkadaşlarıyla paylaşamakta zorluk çekerler.Ebeveynin ricalarına ve komutlarına karşı gelirler. İki yaşındaki çocuklar istekleri karşılanmadığında tepki gösterebilirler ama bu dönemin özelliği itibarı ile anne çocuğunun dikkatini başka şeye çekerek problemle başa çıkabilir.İki yaşındaki bir çocuğa bir şeyi yapmasını söylediğinizde iki tepkiden birisini alırız. Ya bizi görmezden gelir ya da “hayır” der. Her iki durumda da yasaklanan işi yapmaya devam eder.Hayal ile gerçeği ayırmada da sorunu vardır. Rüyalar gerçek görünmektedir; canavarlar gerçekten yatağın altında yaşıyor gibidir.Bu dönem ayrıca, “sorgu çağı ”dır. “ Bu ne?” “Niye?” sorularını sıkça sorar. Bıkıp usanmadan en basit ve yalın bir şekilde sorularına sabırla cevap vermelisiniz. Çok yorulduğunuz zaman, içtenlikle bunu ifade edebilirsiniz. Artık yoruldum. Sorularını cevaplamaya daha sonra devam edeceğim. Şimdi biraz dinlenmeliyim… vb.Tuvalet eğitiminde en önemli nokta, çocuğun istekli olmasıdır. Biyolojik yönden hazır olsa da tuvaleti henüz kullanmak istemeyen çocuk zorlanmamalıdır. İki ve üç yaşlarındaki çocuklarda anne ile olan çatışma beslenme konusunda da sürer. Titiz, mükemmeliyetçi ya da sabırsız anneler özellikle bu iki konuda olumsuz yaklaşımlar sergileyerek çocuğu ruhsal yönden etkileyebilmektedir.  

Çocuğunuzun nesneleri sol eline alıyor olması onun solak olduğunu göstermez. Bunu anlayabilmek için sekiz, dokuz yaşları beklememiz gerekir. Dört, beş yaşlarında kendini belli etmeye başlar. Hiçbir şekilde onu kullandığı elinden vazgeçirmememiz gerekir. Eğer solaksa o elini kullanacaktır. Bu durumun fizyolojik özelliğe bağlı doğal bir durum olduğu unutulmamalıdır.

Resim Galeri