Rehberlik

Oryantasyon Çalışmaları:

Çocukların evden ve ailelerinden ilk ayrılık deneyimlerini en sağlıklı şekilde yaşamaları için oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu süreçte çocuğun okul ortamına ve öğretmenine yavaş yavaş alışması, güven duyması ve ihtiyaçlarını annesi dışında bir başka yetişkinin de karşılayabileceğini deneyimlemesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasındaki gözlemler aileler ile paylaşılmakta ve çocuğun ev yaşantısı, doğum bilgileri ayrıntılı bir şekilde aileler tarafından edinilmektedir. Bu süreçte problem yaşayan öğrencilere ve velilere gerekli destek ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme:

Okulumuza kaydı alınan her öğrenciye Denver ll Gelişimsel Tarama Testi uygulanır. Ölçme çalışmaları sonrası her bir çocuğun gereksinim duyduğu alanlarda rehberlik servisi tarafından hazırlanan programla “Gelişim Destekleme Çalışmaları” yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda çocukların gelişimlerinde en üst noktaya ulaşabilmeleri için bireysel çalışmalar da yapılmaktadır. Sınıf içinde farklı durum ve davranışlarda bulunan öğrencilere gerekli testler uygulanır, test sonuçları ve aileden alınan bilgiler doğrultusunda durumun çözümüne yönelik öneri ve yönlendirmelerde bulunulur. Hazırlık grubu öğrencilerimiz için Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulanır ve sonuçları veliler ile paylaşılır. İlkokula başlama ve okul tercihi konusunda velilerimize danışmanlık yapılır.

Gözlem ve Raporlama:

Tüm çocuklarımız psikoloğumuz tarafından sınıf ortamında gözlemlenir. Oyun ortamında arkadaş ilişkileri, aldığı roller, benimsediği davranış kalıpları, kurallara uyma düzeyi, sosyal becerileri, iletişim düzeyleri, dikkat süresi, sorumluluk alma, paylaşımcılık gibi birçok özelliği hakkında bilgi edinilir. Bu bilgiler ışığında gerekli durumlarda çocuklarla bireysel çalışmalar yapılmaktadır.

Veli Görüşmeleri:

Öğrencilerin gelişimlerini takip edebilmeleri adına anne ve babalarla randevulu bireysel görüşmeler yapılmakta, yapılan tarama ve ölçme değerlendirme çalışmalarından elde edilen bulgular ve öğretmenlerden alınan bilgiler aileler ile paylaşılmaktadır. Öğrencilerdeki gelişimi kalıcı kılmak için önerilerde bulunulmaktadır.

Seminer/Eğitimler:

İhtiyaç ve talepler doğrultusunda belirlenen psikolojik konular hakkında öğretmenlerimize ve/veya velilerimize seminerler düzenlenir.

 

Resim Galeri